Second opinion zakelijke verzekeringen

Kies voor de zekerheid voor een second opinion van nemassdeboer

 Vrijblijvend adviesgesprek plannen
Second opinion

Wilt u zeker weten dat uw bedrijfsverzekeringen de juiste dekking bieden en dat u niet teveel betaalt? Wilt u niet over- of onderverzekerd zijn en besteedt u liever minder tijd aan het beheren van uw bedrijfsverzekeringen?

Een second opinion van nemassdeboer is volledig vrijblijvend, maar geeft u wel de mogelijkheid om een geoptimaliseerd verzekeringspakket samen te stellen. 

 Meer over zakelijk verzekeren

Optie1: Vrijblijvende polis- en premiecheck

Met een GRATIS polis- en premiecheck valt er vaak veel winst te behalen. Wij vergelijken uw verzekeringen met de huidige marktstandaard en controleren uw huidige dekkingen. Wij stellen vast of er een betere en/of goedkopere oplossing is om uw risico’s af te dekken.

U heeft geen enkele verplichting maar het biedt wel een eerste opstap naar een beter of optimaal verzekeringspakket. Wilt u toch méér weten en alles eruit halen wat er in zit? Dan kunt u alsnog kiezen voor optie 2: onze uitgebreide risico-inventarisatie & (online) rapportages.

Quickscan huidig pakket

Controleren en vergelijken

Voldoen uw huidige verzekeringen en dekkingen nog wel aan uw huidige bedrijfsvoering? Wij controleren of uw verzekeringspakket nog wel in overeenstemming is met de huidige status van uw onderneming. Tegelijk vergelijken wij uw dekkingen met de huidige marktstandaard inzake premies en voorwaarden.

Aanbevelingen

Oplossingen en voorstellen

Met een door ons gemaakte QuickScan is het mogelijk u van concrete voorstellen te voorzien om uw verzekeringspakket te optimaliseren. In een vrijblijvend advies leggen wij u onze conclusies voor en stellen vast of er beter passende of goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Hiervoor ontvangt u onze offertes.

Optie 2: Uitgebreide risico-inventarisatie & (online) rapportage

Onze uitgebreide risico-inventarisatie & (online) rapportage biedt inzicht in uw risico’s en draagt bij aan bewustwording omtrent uw verzekerde situatie. Het bespaart op de totale risicokosten en het verschaft ondersteuning bij preventiemaatregelen.

Met de beschikbaar gekomen informatie uit de (online) rapportages kunnen besluiten op managementniveau eenvoudiger genomen worden.

Risicoanalyse

Online inzicht in reële risico’s

Een grondige inventarisatie maakt het mogelijk uw gehele risicoprofiel goed in kaart te brengen. Al uw bedrijfsmiddelen en bedrijfsactiviteiten worden tegen het licht gehouden. Denk hierbij ook aan logistiek, vervoer, personeel en (ziekte)preventie.

Rapportage

Documentatie beheersmaatregelen

Alle uit de risicoanalyse voortgekomen resultaten en bevindingen worden per onderdeel uitgebreid online gedocumenteerd. Een onmisbaar stuk gereedschap om stelselmatig tot een duurzaam risicobeheer te komen. In de rapportages vindt u concrete oplossingen en stappenplannen om mogelijke risico’s te beperken.

Oplossingen

Advies-op-maat voor risico's

Wij komen met concrete oplossingen voor uw reële risico’s. Per specifiek risico ontvangt u advies-op-maat. Risico’s kunnen uiteraard worden verzekerd maar zijn ook te beheersen door de juiste preventiemaatregelen toe te passen. Daarnaast kunt u risico’s ook vermijden.

Advies

Blijvend optimaal risicobeheer

Naast concrete oplossingen bieden wij duurzaam advies en een reëel stappenplan om het risicobeheer binnen uw onderneming bestendig te optimaliseren. Periodieke afspraken met onze risicoadviseur dragen er toe bij dat uw onderneming goed kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen